Από 15 μέχρι 17 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (διαδικτυακά). Πληροφορίες:

https://www.eeme.gr/conferences/9o-synedrio/3236-9o-synedrio-e-e-m-e.html 

Αποφασίστηκε για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων που συνεργάζονται (άρα και του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) η προνομιακή τιμή εγγραφής να είναι 10 Ευρώ. Παρακαλώ, δείτε το σχετικό συνημμένο.

 

Οδηγίες για την εγγραφή 9ο-Συνεδριο Φοιτητές