Διηπειρωτικό webinar για την ελληνική γλώσσα. Συμμετοχή από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων