Εφιστούμε την προσοχή των φοιτητών να υποβάλουν οριστικά τη δήλωση μαθημάτων έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (δηλαδή έως Πέμπτη 5-11-2020 και ώρα 23:59 μ.μ.), προκειμένου να οριστικοποιηθούν από τη Γραμματεία και στη συνέχεια να μπορούν οι φοιτητές να δηλώσουν τα συγγράμματα στην πλατφόρμα του Ευδόξου.