Στο πλαίσιο του προγράμματος της πληροφοριακής παιδείας η ΒΚΠ του Π.Ι. σας ενημερώνει ότι με την έναρξη του Ακαδημαϊκού ἐτους 2022-2023 διοργανώνει σειρά σεμιναρίων για τους πρωτοετείς φοιτητές του Π.Ι.

Τα σεμινάρια θα αφορούν στις διαδικασίες εγγραφής στη Βιβλιοθήκη καθώς και στην εξοικείωση τους με τον κατάλογο, το υλικό, τον εξοπλισμό και τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους:

Σιώμο Κωνστατνίνο 5961, csiomos@uoi.gr

Ζήκου Βικτωρία 5956, vzikou@uoi.gr

Κοτσιώνη Ελισάβετ 5981, ekotsion@uoi.gr

 

Με εκτίμηση

Από τη Βιβλιοθήκη