Π.Π.Σ._Νέο Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024

 

Καλούνται οι φοιτητές για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξεταστικής να διαβάσουν τις οδηγίες από τον παρακάτω σύνδεσμο

https://uoi.gr/

Προβλήματα στις  Εξετάσεις Εξ αποστάσεως
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα στη σύνδεσή σας μπορείτε να ενημερωθείτε στο:
πατάτε το 3 θα βρείτε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό και μετά πηγαίνετε στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.
Στο πεδίο Υποστήριξη Office 365 – Ms Teams υπάρχει επικοινωνία με την Τεχνική Υποστήριξη.