Για το πρόγραμμα εξεταστικής επί πτυχίω του Ιουνίου 2022 πατήστε εδώ