ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2020-2021, 

έχει προσκληθεί 

Ο Καθηγητής  Seamus O’ Tuama, από το  Cork University της Ιρλανδίας (http://research.ucc.ie/profiles/T003/sotuama)

Για να  μιλήσει διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ στις 14 Μαΐου 2021, στις 12 το μεσημέρι (10 am Irish time)
Το Θέμα της ΟΜΙΛΙΑΣ του είναι: Learning Cities