Στα πλαίσια έρευνας που εκπονείται στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ζητούν από τους Φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας τη συμβολή τους για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αντίληψης του σεισμικού κινδύνου και τις δράσεις ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αυτοπροστασίας. Επιπλέον ζητούν την άποψή τους για τις πληροφορίες που μεταδίδονται προς το κοινό σε περίπτωση σεισμού στην Ελλάδα.

Το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KJxtICTxnlxmm0DD3G8eqBO_iLtOrXhWBmq1gNcyzMXCXw/viewform