Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Ανακοίνωση:

https://ecedu.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/09/programma-synenteyxeon-pms-2492021.pdf