Καλούνται οι φοιτητές/τριες που εξετάζονται προφορικά σε όλα τα μαθήματα να ειδοποιήσουν τα μέλη ΔΕΠ των μαθημάτων τους ώστε να εξεταστούν προφορικά σε συνεννόηση μαζί τους. Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους εξέτασης (πολλαπλών επιλογών,  σύντομης ανάλυσης, κλπ). Θα χρειαστεί να έχουν στείλει προηγουμένως στους διδάσκοντες το έγγραφο της διάγνωσης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης για την πραγματοποίηση της εξέτασης.