Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και κατ’ εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού του βαθμού πτυχίου στο φοιτητολόγιο, ενδέχεται να παρατηρήσετε ορισμένες διαφοροποιήσεις στη βαθμολογία.