Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ-1