Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής, το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία».

Δείτε την Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ

Κατεβάστε την αίτηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΠMΣ