Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία»

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία».

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί 45 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (15 Μ. Φ. ανά κατεύθυνση).

Στο παρόν Π.Μ.Σ. ΔΕΝ προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (gramptn@uoi.gr).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής η 6η Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη και την εξεταστέα ύλη πατώντας εδώ

Κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ.

Από τη Γραμματεία.

Ιωάννινα, 08/06/2021