ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΤΝ