Δείτε την προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ

Δείτε την προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ

Δείτε την προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ

Ιωάννινα, 23 Σεπτεμβρίου 2021