ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών