ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2024 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ