ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                                                                                            Ιωάννινα, 24-09-2020
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μεγάλη) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μεταβατικό), η δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Πολυξένης Μήτση με θέμα: «Αναπτυξιακά Κατάλληλα Προγράμματα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση στο Εφαρμοστικό πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία».
Η παρακολούθηση της διαδικασίας είναι ελεύθερη.

 

Με τιμή

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Μαρία Σακελλαρίου
Καθηγήτρια

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων