ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (3ος όροφος) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας της κ. Αθηνάς – Χριστίνας Κορνελάκη, με τίτλο:
«Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών στη Μη τυπική Εκπαίδευση. Το πλαίσιο SciEPIΜGI στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών.»

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Κατερίνα Πλακίτση
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων

 

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ