Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι δίδεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές και/ή την πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Σχέδιο 2022.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη12/07/2022 και ώρα 17.00.

Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Επισημαίνεται, για μία ακόμα φορά, ότι οι φοιτητές θα πρέπει να μελετούν προσεκτικά όλες τις οδηγίες, πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας.

Τέλος, τονίζεται ότι θα γίνονται δεκτοί μόνο φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται μέσω ιδρυματικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (με τη μορφή username@uoi.gr) και όχι ηλεκτρονικής διεύθυνσης άλλου παρόχου (gmail, yahoo, windowslive κλπ).
Εξαίρεση αποτελεί μόνο η περίπτωση υποβολής δύο φακέλων υποψηφιότητας (αιτήσεων) από τον ίδιο φοιτητή, για την ίδια δράση (π.χ. πρακτική άσκηση), στο πλαίσιο του ίδιου Σχεδίου (2022).
(Δηλαδή, η περίπτωση που ο φοιτητής θα υποβάλει δύο αιτήσεις για πρακτική άσκηση -συνολικής διάρκειας 6 μηνών με χρηματοδότηση-, σε διαφορετικούς φορείς υποδοχής).

Ευχόμαστε σε όλους τους φοιτητές καλή επιτυχία.

Εκ της Διευθύνσεως Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων