Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της κ. Στεργίου (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Διδακτικές Εφαρμογές/Στ’ εξ. και Διδακτική της Γλώσσας σε Πολυγλωσσικές Τάξεις/Δ΄εξ.) να ενημερωθούν για τους κωδικούς των αιθουσών MS Teams από τις σελίδες των μαθημάτων στο e-course.
Η Διδάσκουσα