Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι δίδεται παράταση έως και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (ώρα 17.00), για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Προκήρυξης Erasmus+, Σχέδιο 2021.

Οι ‘Γενικοί Όροι και Κανόνες – Παράρτημα της Σύμβασης’, το κείμενο της ‘Προκήρυξης’ και οι αιτήσεις έχουν δημοσιευθεί στον σύνδεσμο
Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
(Τ. 26510-07264, e-mail: atsefou@uoi.gr)