Μπορείτε να επισκεφτείτε τις παλαιότερες ανακοινώσεις του Τμήματος από την προηγούμενη ιστοσελιδα στη διεύθυνση: https://oldsite.ecedu.uoi.gr/