Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ