Ανακοινώνεται ότι στην ορκωμοσία του Απριλίου 2022 θα συμμετάσχουν οι τελειόφοιτοι των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Α/Α Α.Μ.
1 7031
2 7379
3 7040
4 7265
5 7318
6 6432
7 7359
8 7054
9 7291
10 7076
11 7727
12 6315
13 7102
14 7106
15 7110
16 7111
17 7120
18 7133
19 7136
20 7142
21 6544
22 6189
23 2224
24 7008
25 7182
26 7733
27 7360
28 7187
29 6215
30 7342
31 7201
32 6579
33 6890
34 6987
35 6900
36 7212
37 7220
38 7346
39 6927
40 7348
41 7380
42 6939
43 7242
44 7252
45 7256
46 7258
47 5988
48 7352
49 7264
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α/Α Α.Μ.
1 128
2 131
3 72
4 147
5 153
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α/Α Α.Μ.
1 24
2 11
3 33
4 44

 

Υπενθυμίζεται ότι η ορκωμοσία της 15ης Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και ότι επιτρέπεται η προσέλευση έως δύο ατόμων ανά φοιτητή.

Καλούνται οι φοιτητές να αποστείλουν στο gramptn@uoi.gr ηλεκτρονικό μήνυμα με το ονοματεπώνυμο των συνοδών μέχρι τις 03-04-2022.

 

Από τη Γραμματεία