Εκ μέρους της Πρυτανείας, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ιστότοπος στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), με οδηγίες για τη διεξαγωγή των προφορικών και γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου αριθ. 1087/26-5-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ).

Οι οδηγίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τη διαδικασία των εξετάσεων στα δύο πιστοποιημένα συστήματα, MS-Teams και e-Course, του Πανεπιστημίου μας, και έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες (για διδάσκοντες και φοιτητές), ως εξής:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ1. Διαδικασία διεξαγωγής εξ αποστάσεως εξετάσεων για διδάσκοντες.
Δ2. Οδηγίες για εξ αποστάσεως εξετάσεις με χρήση MS Teams και Forms.
Δ3. Οδηγίες προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων για διδάσκοντες.
Δ4. Οδηγίες γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων με χειρόγραφες απαντήσεις μέσω MS Teams και Forms για διδάσκοντες.
Δ5. Οδηγίες γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων με χειρόγραφες απαντήσεις μέσω e-Course για διδάσκοντες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φ0. Προϋποθέσεις συμμετοχής φοιτητών στις εξετάσεις.
Φ1. Οδηγίες εξ αποστάσεως εξετάσεων φοιτητών με χρήση MS Teams και Forms.
Φ2. Οδηγίες προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων για φοιτητές.
Φ3. Οδηγίες γραπτής εξέτασης με χειρόγραφες απαντήσεις για τους φοιτητές.
Φ4. Οδηγίες γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων με χειρόγραφες απαντήσεις μέσω MS Teams για φοιτητές: Υπάρχουν στις Οδηγίες Φ1 και Οδηγίες Φ3.
Φ5. Οδηγίες γραπτών εξ αποστάσεως εξετάσεων με χειρόγραφες απαντήσεις μέσω e-Course για φοιτητές.

Ιωάννινα, 10-06-2020