Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως Ορκωμοσία στις 17-07-2020 ότι έχουν αποσταλεί με email – στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στο έντυπο “Α1-Αίτηση Πτυχίου / Διπλώματος” – οι οδηγίες για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία. Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει λάβει το email παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία.

 

Ιωάννινα, 05-06-2020

Από τη Γραμματεία