Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως Ορκωμοσία στις 01-12-2020, ότι έχουν αποσταλεί με email – στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στα έντυπα “Α2-Αίτηση Πτυχίου / Διπλώματος” και “ΜΑ4-Αίτηση Ορκωμοσίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” – οι οδηγίες για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία. Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει λάβει το email παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία.