ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΏΝ