Παρακαλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εγκριθεί,  να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς από 03/12/2021 έως 09/12/2021 τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα προσκομίσουν.
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Α7α – Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή. Για τη λήψη του εντύπου πατήστε εδώ.
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Α4 – Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Για τη λήψη του εντύπου πατήστε εδώ.
  4. Ένα (1) ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις δύο όψεις).
  5. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταβατικό Κτίριο, Τ.Κ.: 451 10

Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα