Ανακοινώνεται ότι οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ματαιώνονται βάσει του Ν. 4692/2020 άρθρο 114 παρ. 2 & 3.

Επομένως, καθίστανται άκυρα τα έγγραφα ορισμού της εφορευτικής επιτροπής καθώς και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για τις εν λόγω εκλογές.

Θα ακολουθήσει προκήρυξη βάσει των νέων διατάξεων.

Ιωάννινα, 16/06/2020