Ανακοινώνεται για ενημέρωση του Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας ότι κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, θα χορηγηθεί άδεια απουσίας στο Προσωπικό του Ιδρύματος τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και την Τρίτη 26 Απριλίου 2022.

Την ημέρα αυτή θα λειτουργήσουν μόνο ορισμένες υπηρεσίες του Ιδρύματός μας (Πρωτόκολλο, υπηρεσία φύλαξης, Ταχυδρομείο, πληροφορίες από Σχολές-Τμήματα, καθώς και το Τμήμα Προμηθειών και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια διαγωνισμών-παραλαβή προσφορών κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, μετατίθεται για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

     

Από την Πρυτανεία