Παρακαλούμε δείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κατατακτήριες Εξετάσεις_2020-2021

 

Ιωάννινα, 02-06-2020

Από τη Γραμματεία