Κατάταξη Φοιτητών/τριων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Α.Μ.

Α/Α ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
1

7179

2

605

3

7122

4

7818

5

7752

6

7191

7

7927

8

7119

9

7602