Β’ Συμπληρωματική Προκήρυξη 2022 – Κατάταξη υποψηφίων