ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σήμερα, Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, λειτουργεί κανονικά.

Ιωάννινα, 9 Μαρτίου 2022

Από την Πρυτανεία