Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 στην Παπαζόγλειο Υφαντική Σχολή Θηλέων (Παπάζογλου 11) το 1ο Συνέδριο Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Ερευνητριών.

Σκοπός του Συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν 62 υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες, είναι να ενθαρρύνει τους νέους και τις νέες επιστήμονες να κοινοποιήσουν τα πορίσματα των ερευνών τους ώστε να λάβουν ανατροφοδότηση και να συμμετάσχουν σε μία ευρύτερη συζήτηση σε θεματικές εντός αλλά και πέραν του ερευνητικού τους πεδίου. Επίσης, φιλοδοξεί να προωθήσει τον διάλογο και να ενδυναμώσει τις «συναντήσεις» μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο ενός διαθεματικού και διεπιστημονικού διαλόγου προάγοντας διεπιστημονικές ωσμώσεις.

Στην εκδήλωση της έναρξης του κύκλου των εργασιών του Συνεδρίου την Παρασκευή 27 Μαΐου στις 7.00 μμ, ο Δημήτρης Τζιόβας, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Birmingham, με την ιδιότητα του προσκεκλημένου κεντρικού ομιλητή, θα απευθύνει ομιλία με τίτλο “Οι χρόνοι του παρ(ελθ)όντος: παροντισµός, τραύµα και (µετα)µνήµη“.

Σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (https://iaks2022.conf.uoi.gr/) και στα συνημμένα αρχεία.

 

Πρόγραμμα

Αφίσα