ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

https://iaks2022.conf.uoi.gr/

 

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΙΑΚ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριων.

 

Σκοπός του Συνεδρίου, που απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές/τριες, είναι να ενθαρρύνει τους/τις νέους/ες επιστήμονες να κοινοποιήσουν τα πορίσματα των ερευνών τους ώστε να λάβουν ανατροφοδότηση, να συμβάλει στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, να προωθήσει τον διάλογο και να διερευνήσει τις διεπιστημονικές ωσμώσεις. Το συνέδριο διοργανώνεται με την προσδοκία της ‘συνάντησης’ διαφορετικών πειθαρχιών και θεματικών με την προβληματική και τα ενδιαφέροντα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, διασφαλίζοντας και προάγοντας τη διαθεματικότητα.

 

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου καλύπτουν το  ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων (πεδίων) των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που εμπίπτουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΑΚ.

Θεματικές ενότητες

 • Τέχνες και Πολιτισμός
 • Επιστήμες και Ηθική
 • Υλική και Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά
 • Δημοκρατία, Ισότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Κοινωνία των Πολιτών, Βιοπολιτική, Παγκοσμιοποίηση
 • Κοινότητα, Κοινωνία, Έθνος στην Ευρώπη του Σήμερα
 • Ταυτότητες, Επικοινωνία, Ετερότητα, Διαπολιτισμικότητα
 • Αειφορία, Ευζωία, Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία και Μάθηση
 • Εμπειρία και Νόηση
 • Αξιολόγηση και Ψυχολογικές Δοκιμασίες
 • Συμπεριφορά, Παρεμβάσεις και Συμβουλευτική
 • Ευημερία, Ανάπτυξη, Προσαρμογή

 

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στα Ιωάννινα την Παρασκευή και το Σάββατο 27 και 28 Μαΐου 2022. Οι συνεδρίες θα υποστηριχτούν από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων Πανεπιστημίων. Γλώσσα του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά.

 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν πρόταση για προφορική ανακοίνωση (διάρκειας είκοσι λεπτών) ή αναρτημένη ανακοίνωση, η οποία θα περιλαµβάνει τίτλο, ιδιότητα, στοιχεία επιβλέποντα καθηγητή/Τμήματος και περίληψη (έως 300 λέξεις), µέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/37v8NXgh3CTBtQno6

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και 1 ECΤS.

 

Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζεται από τη συντονιστική επιτροπή και τα μέλη του ΙΑΚ: Αλεξανδρίδου Αλεξάνδρα, Αρετούλη Ελένη, Βαμβακούση Ξένια, Βλαχόπουλο Ανδρέα, Γιώτσα Άρτεμη, Γκαστή Ελένη, Δερμεντζόπουλο Χρήστο, Δογορίτη Ελευθερία, Ζάγκο Χρήστο, Ζουμπούλη Μαρία, Ζωγράφου Αθανασία, Θεοδοσίου Ασπασία, Καθάριου Κλεοπάτρα, Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Καργιώτη Δημήτριο, Κοκκώνη Γεώργιο, Κώτση Κωνσταντίνο, Λεοντσίνη Ελένη, Μαγγίνη Γκόλφω, Μπήτσικα Ξενοφών, Νιτσιάκο Βασίλειο, Παγγέ Πολυξένη, Παπαντωνίου Γεωργία, Παπαστεφανάκη Λήδα, Παπαχριστοφόρου Μαριλένα, Πέτσιο Κωνσταντίνο, Πλακίτση Αικατερίνη, Ράντη Κωνσταντίνο, Ράπτη Θεοχάρη, Σαραφιανό Άρη, Σκαπινάκη Πέτρο, Σταθοπούλου Ουρανία, Σταυράκο Χρήστο, Υφαντή Θωμά, Φερεντίνου Βικτώρια, Φλιτούρη Λάμπρο, Χουλιαρά-Ραΐου Ελένη.

 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνείτε με τον κ. Κώστα Καραβίδα (k.karavidas@uoi.gr) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας: https://forms.gle/C7EDoVCYooXSHMLo6

 

Η Οργανωτική επιτροπή

Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Πρόεδρος του ΙΑΚ, Καθηγήτρια (Τμήμα Ψυχολογίας), Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλοσοφίας)

Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια (Τμήμα Νηπιαγωγών)

Καργιώτης Δημήτρης, Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)

Κάμτσιος Σπύρος, Μέλος ΕΔΙΠ (Τμήμα Ψυχολογίας)

Καραβίδας Κώστας, Μέλος ΕΔΙΠ (Τμήμα Φιλολογίας)

 

IAKS2022-Research Conference