Ανακοινώνεται ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διακόψουν τη λειτουργία τους από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023. Στο διάστημα αυτό θα χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας στο Διοικητικό Προσωπικό.