Θερινά Σχολεία 2024 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: “Επαναπροσδιορίζοντας Πρακτικές” Παιδαγωγική Πολιτισμού και Μουσικής στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση”

Παρακαλούμε πολύ για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου (blended learning) με τίτλο «Παιδαγωγική Πολιτισμού και Μουσικής στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση – ArtsPreschoolEdu2024» της ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από τις 4 Ιουλίου 2024 έως τις 7 Ιουλ 2024 στην Χαλκίδα (διά ζώσης)  καθώς και την ενημέρωση των φοιτητών σας αλλά και του ακαδημαϊκού προσωπικού για το περιεχόμενο σπουδών και τις διά ζώσης εργαστηριακές εφαρμογές.