1) Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και η Kaizen Gaming σας προσκαλούν την Τρίτη 14/05/2024 ώρα 13:00 μ.μ. – 14:30 μ.μ. σε ένα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Εργαστήριο με τίτλο “Kaizen Gaming: Unlocking Success – Insights and Interview Tips for Career Days”

Link παρακολούθησης:   https://shorturl.at/uyDLX

2) Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και η Terracom Α.Ε. σας προσκαλούν την Πέμπτη 16/05/2024 και ώρα 11:30 π.μ. – 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ένα ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Εργαστήριο σχετικά με τη συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος .

Τίτλος εργαστηρίου: “Πως να δημιουργήσεις ένα πετυχημένο βιογραφικό σημείωμα”,  Αναστάσιος Φούκης, HR Manager και Άννα Παππά,  HR Assistant & Economist στη Terracom A.E.    (Δια Ζώσης)

Δήλωση Συμμετοχής στο Εργαστήριο:   https://forms.gle/yJkSSEwRzaBGYH238

3) Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και η ΙΝΕ ΓΣΕΕ σας προσκαλούν την Παρασκευή 17/05/2024 και ώρα ώρα 15:00 μ.μ. – 17:00 μ.μστο Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ένα ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Εργαστήριο σχετικά με τη δημιουργία του Βιογραφικού Σημειώματος και του LinkedIn .

Τίτλος εργαστηρίου: “Βιογραφικό σημείωμα και LinkedIn”, Νίκος Πατσέλης , Εργασιακός Σύμβουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Δια Ζώσης)

Δήλωση Συμμετοχής στο Εργαστήριο:   https://forms.gle/yJkSSEwRzaBGYH238

 

Από τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

 

Εργαστήρια Προετοιμασίας Ημέρα Καριέρας 2024

Εργαστήριο ΗΚ2024 Kaisen Gaming 14.5.2024

Εργαστήριο ΗΚ2024 ΙΝΕ ΓΣΕΕ 17.5.2024

Εργαστήριο ΗΚ2024_Teracom 16.5.2024