Οι επιτυχόντες εξέτασης στην Ξένη Γλώσσα είναι:

Επώνυμο-Όνομα          Αρ. Πρωτ.

 1. Α. Π.                    2394/25-06-2020
 2.  Γ. Ε.                    2369/24-06-2020
 3.  Γ. Α.                    2269/15-05-2020
 4.  Δ. Ε.                    2404/26-06-2020
 5.  Κ. Μ.                  2509/01-07-2020
 6.  Κ. Μ.                  2396/25-06-2020
 7.  Μ. Γ.                   2150/26-05-2020
 8.  Μ. Κ.                  2539/02-07-2020
 9.  Ν. Ε                    2390/25-06-2020
 10.  Π. Α.                  2537/02-07-2020
 11.  Ρ. Ε.                   2457/30-06-2020
 12.  Σ. Ο.                  2426/29-06-2020
 13.  Χ. Δ.                 2560/03-07-2020
 14.  Χ. Β                  2460/30-06-2020

Από τη Γραμματεία