Το Π.Μ.Σ «Nεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Iστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» & το Εργαστήριο ιστορικής έρευνας νεότερων και σύγχρονων κοινωνιών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προσκαλούν στην επιστημονική ημερίδα «Ιστορία των αμβλώσεων (Ευρώπη, ΗΠΑ, 20ός-21ος αι.): υποκείμενα, λόγοι, δικαιώματα» την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 (από τις 12:00 έως τις 20:30) στο Αμφιθέατρο της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα και την αφίσα της ημερίδας.
Αφίσα_Ημερίδα Ιστορία των αμβλώσεων_Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων_03052023