Παρακαλούνται οι φοιτητές που πέρασαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με την κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών (Κύπριοι) να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2651009069 και 2651007468, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα δικαιολογητικά της εγγραφής.