Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους του Τμήματος ότι η ορκωμοσία της 10ης Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και ότι επιτρέπεται η προσέλευση έως δύο ατόμων ανά φοιτητή.

Καλούνται οι φοιτητές να αποστείλουν άμεσα στο gramptn@uoi.gr ηλεκτρονικό μήνυμα με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που θα συμμετάσχουν.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με τις ώρες και τα τμήματα της ορκωμοσίας.

Από τη Γραμματεία,
Ιωάννινα, 29/11/2021.