Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να δώσετε το Μάθημα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ/ΠΝΕ  819»έχει δοθεί ο κωδικός εγγραφής στις εξετάσεις του μαθήματος καθώς και κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις, στο ecourse του μαθήματος.
 Η διδάσκουσα