Παρακαλούνται όσοι από τις / τους φοιτήτριες /φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εαρινό Εξάμηνο Σπουδών και θέλουν να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ_(ΠΕΥ 601)

2)  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (157-ΠΝΕ 206)

στην εξεταστική του Ιουνίου 2021, θα πάρουν τον κωδικό εξέτασης από  τις ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ecourse για το αντίστοιχο μάθημα.

Μαθήματα Εμβόλιμης Εξεταστικής

Παρακαλούνται όσοι από τις / τους φοιτήτριες /φοιτητές έχουν παρακολουθήσει και θέλουν να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ_ΡΥΘΜΟΣ _ΚΙΝΗΣΗ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_(ΠΕΥ 302)

2) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΝΕ 312)

3) ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΝΕ-5001)

στην εξεταστική του Ιουνίου 2021, θα πάρουν τον κωδικό εξέτασης από  τις ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ecourse για το αντίστοιχο μάθημα.