Οι φοιτητές που έχουν αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε κάποιο μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν από Επιτροπή, καλούνται να το δηλώσουν με αίτηση στη Γραμματεία μέχρι 30 Ιουλίου 2020.

Από τη Γραμματεία