Οι φοιτητές που έχουν αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές (τουλάχιστον τέσσερις) σε κάποιο μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν από Επιτροπή, καλούνται να το δηλώσουν με αίτηση στη Γραμματεία μέχρι 19 Ιανουαρίου 2021.